µ±Ç°Î»ÖãºÁÉÄþҽҩְҵѧԺ > ֪ͨ¹«¸æ

¹ØÓÚ¹«²¼2018Ä깫¿ªÕÐƸ£¨µÚÒ»Åú£©×ܳɼ¨¼°ÄâÌå¼ìÈËÔ±Ãûµ¥µÄ֪ͨ

¡¾À´Ô´£º±¾Õ¾    ÈÕÆÚ£º2018/8/2 15:36:00    ä¯ÀÀÁ¿£º  ¡¿¡¾´òÓ¡±¾Ò³¡¿ ¡¾¹Ø±Õ¡¿

¸÷λ¿¼Éú£º

ÎÒÔº2018Ä깫¿ªÕÐƸ£¨µÚÒ»Åú£©ÃæÊÔ¹¤×÷ÒѽáÊø£¬¸ù¾Ý¡¶ÁÉÄþҽҩְҵѧԺ¹«¿ªÕÐƸ¹¤×÷¹ÜÀí°ì·¨¡·Ïà¹Ø¹æ¶¨£¬¾­¹ý¿¼ºËÃæÊÔ£¬ÏÖ¶Ô±¾´Î¹«¿ªÕÐƸ×ܳɼ¨¼°ÄâÌå¼ìÈËÔ±Ãûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£º

¸ÚλÐòºÅ

¸ÚλÃû³Æ

ÐÕÃû

±ÊÊԳɼ¨

ÃæÊԳɼ¨

×ܳɼ¨£¨±ÊÊԳɼ¨*50%+ÃæÊԳɼ¨*50%£©

ÅÅÃû

±¸×¢

1

ҽѧ¼¼ÊõϵҽÁÆÆ÷еά»¤Óë¹ÜÀí½ÌÑÐÊÒרÈνÌʦ

Âí³¬

76

78.6

77.3

1

½øÈëÌå¼ì

³ÂÀî¾ü

61

71.2

66.1

2

 

ÕÅÔÂ

61

0

30.5

3

 

2

»¤ÀíϵרÈνÌʦ

ÀîÑ©

73

80.8

76.9

1

½øÈëÌå¼ì

ëÃÏæÃ

78

75

76.5

2

½øÈëÌå¼ì

µËÀöÄÈ

71

77

74

3

 

ÐìÀò

69

78.2

73.6

4

 

Íõ«h

63

79.4

71.2

5

 

ÅËÈê³Ø

63

0

31.5

6

 

3

ҩѧϵÉúÎïÖÆÒ©½ÌÑÐÊÒרÈνÌʦ

ÁõÓ±

77

74.6

75.8

1

½øÈëÌå¼ì

ÁõÎı¦

72

73.2

72.6

2

 

´÷ÔóÎÄ

70

0

35

3

 

4

¼ÌÐø½ÌÓýѧԺרÈνÌʦ

Ëﲩ

72

88.8

80.4

1

½øÈëÌå¼ì

ºîÑűò

76

80.8

78.4

2

 

5

¸¨µ¼Ô±

¸¶óãÑ©

90

89.4

89.7

1

½øÈëÌå¼ì

½ªË¼³±

78

90

84

2

½øÈëÌå¼ì

ÂÀÓ¨

79

82.8

80.9

3

½øÈëÌå¼ì

ÖÜÀû

78

83.3

80.65

4

 

ÕÅÀöÔ°

69

91.8

80.4

5

 

ÀîȽȽ

80

80.6

80.3

6

 

Öì½ðÀû

78

73.8

75.9

7

 

Öì½ðÈÚ

69

81

75

8

 

Íõ´ºÓ¢

75

69.8

72.4

9

 

ËïÃúæµ

69

71.8

70.4

10

 

ÇÇËÉ

73

0

36.5

11

 

6

¼Æ»®²ÆÎñ´¦»á¼Æ

ÑîÁø

73

78.2

75.6

1

½øÈëÌå¼ì